Per optimizar la recerca

Els operadors booleans s’han d’usar en majúscules.

Amb diverses paraules:
Es pot posar el prefix AND o simplement espai entre paraules.
Ex.: Busquem subvenció i joventut: subvenció joventut o subvenció AND joventut.
Amb una o altra paraula:
Prefix OR.
Ex.: Busquem subvenció o conveni: subvenció OR conveni.
Amb una paraula i sense un altre:
AND NOT o el signe menys (-) junt a la segona paraula.
Ex.: Busquem subvenció però no joventut: subvenció AND NOT joventut o subvenció -joventut.
Una frase exacte:
Entre cometes dobles ("________").
Ex.: Busquem Museu de Ciencies Naturals: "Museu de Ciencies Naturals".
A partir d’una part d’una paraula:
Asterisc (*) al final de la paraula.
Ex.: Busquem alguna cosa relacionada amb classificació, com classificacions, classificats, classificaven, etc.: classific*.
No sabem part de la paraula:
El comodí interrogant (?) en lloc de la lletra o lletres que no sabem, i tants interrogants com lletres.
Ex.: Busquem joventut, però tant pot aparèixer joventut com juventut: j?ventut.