Publicación: Postillón, El.

 
Página 1 de 1. Resultados: 1. Ordenación

Publicación

Postillón, El.

License

1/1/1837–13/2/1855

Periòdic nascut amb la intenció de mantenir-se ideològicament neutral, editat per Fèlix Pagès, i escrit en castellà. El seu contingut està molt estructurat, amb un apartat dedicat a notícies del Principat (sobretot de Barcelona), de Madrid i de l'estranger, molt sovint extretes d'altres publicacions. La informació local és molt pobre, malgrat que en el primers anys de vida conté a la darrera pàgina un ""Folletín"", reservat a notícies culturals; també destaca un apartat intitulat ""Noticias de las [...]