Card: Sindicatus. [Llibre del Sindicat Remença]. (RG 24510).

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Card

Series: Llibres manuscrits.
Sindicatus. [Llibre del Sindicat Remença].

1448-1449 (RG 24510)

Convocatòria dels homes de remença per a demanar l'abolició de la servitud dels mals usos. S'hi recullen les reunions dels homes de remença de les diòcesis de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell, en total de 912 parròquies, celebrades entre el 13 d'octubre de 1448 i el 20 de febrer de 1449. Segons consta en el pròleg del llibre les reunions van ser autoritzades pel rei Alfons el Magnànim i havien de servir per nomenar síndics i procuradors que defensessin, davant de la justícia, els interessos dels [...]

Open • Download • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsCol·lecció Ajuntament de Girona > SeriesLlibres manuscrits > CardSindicatus. [Llibre del Sindicat Remença]. (RG 24510).