Card: RG 50258.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Card

Series: Lletres reials.

5/5/1293 (RG 50258)

Jaume II al jurisperit Guillem de Socarrats. Atès que aquest ha fet fer una investigació general a la ciutat de Girona per ordre de l’infant Pere sobre certes mercaderies enviades al Rosselló i d’aquí transportades a Girona i a altres llocs, li mana que no en faci una altra sense l’exprés permís del rei. Li comunica també que el mateix manament serà tramès al batlle de la ciutat.

Open • Transcript • Download • Information  •