Card: RG 50259.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Card

Series: Lletres reials.

1/3/1309 (RG 50259)

Jaume II als jurats i prohoms de la ciutat de Girona. Atès que no s’ha pogut celebrar consell el diumenge abans de Rams a la ciutat de Tortosa com estava previst i ha calgut posposarlo a quinze dies després de Pasqua de Resurrecció, els mana que nomenin els seus síndics i procuradors per tal que en la data esmentada vagin a Lleida, on tindrà lloc

Open • Transcript • Download • Information  •