Card: RG 50266.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Card

Series: Lletres reials.

28/2/1317 (RG 50266)

Jaume II al batlle d’Albarrasí o al seu lloctinent. Li mana que faci observar als lleuders i peatgers de l’esmentat lloc el privilegi de franquesa concedit als habitants de Girona.

Open • Transcript • Download • Information  •