Record: José Pujó.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Record 623

José Pujó. 1916/06/07

Contracte de cessió gratuïta de les obres pintades per Josep Pujó a Josep Dalmau durant els dos anys següents a la signatura del present contracte. Barcelona. Text manuscrit en castellà. Foli, escrit a dues cares, 26'2 x 17'5 cm.

Open  •  Download  •  Information  •