Record: [Carta a Josep Dalmau].

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Record 718

[Carta a Josep Dalmau]. 1905/07/04

Carta d'un emissor no identificat a Josep Dalmau des de Barcelona. Liquidació d'un deute de 500 pessetes. Enviada a París. Text manuscrit en castellà.Bifoli, escrit a doble cara, 21 x 13'5 cm.

Open  •  Download  •  Information  •