Record: [Carta a Josep Dalmau].

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Record 746

[Carta a Josep Dalmau]. 1905/04/07

Carta d'un emissor no identificat a Josep Dalmau des de Barcelona. Referències a qüestions econòmiques. Enviada a Madrid. Text manuscrit en castellà.Bifoli i foli solt, escrits a doble cara, 17'8 x 11'1 cm.

Open  •  Download  •  Information  •