Search results

Sorted from older to newer.

 
Page 4 of 277,698. Results: 3,332,373. Sorted

Fullet

El Revelado en pleno día de la películas Kodak "N.C." con la cuba Kodak

[s.a.]

Open  •  Download  •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderBiblioteca > FolderCol·lecció Tècnica Fotogràfica > BookEl Revelado en pleno día de la películas Kodak "N.C." con la cuba Kodak.

Monografia

El Viraje y arte del color en la fotografía

Walley, Charles W. — [s.a.]

Open  •  Download  •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderBiblioteca > FolderCol·lecció Tècnica Fotogràfica > BookEl Viraje y arte del color en la fotografía.

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

1144-1533 (RG 17390)

Cartulari o llibre de privilegis de la ciutat de Girona. Conté 360 documents, la majoria del segle XIV. S'hi copien, majoritàriament, privilegis concedits per la monarquia catalano-aragonesa i altres documents atorgats pel municipi que defineixen l'estructura política i econòmica de la ciutat. Llibre compilat entre els segles XIV, principalment, i XV; llevat d'un document de 1533 copiat posteriorment. Text manuscrit en llatí, predominantment, i català. Escriptura gòtica librària. Llibre en pergamí [...]

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 17390).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

21/1/1144 (RG 46801)

El comte de Barcelona atorga una carta de franqueses als habitants de les parròquies de Sant Pere d’Osor, de Santa Creu d’Horta i de Sant Daniel de Maifré on els eximeix de cugucia i de força, permet el rescat en plata de les noies, i garanteix la justícia sots l’autoritat del seu batlle, a canvi del pagament de 150 auris. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 1v.

Open • Transcript • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46801).

Card

Series: Pergamins.

21/1/1144 (RG 47991)

Enfranquiment atorgat pel comte Ramon Berenguer IV, príncep d’Aragó, a prec de Ramon, bisbe d’Osona, Ramon de Montcada i altres nobles, a favor dels homes i dones de les parròquies de Sant Pere d’Osor, Santa Creu i Sant Daniel de Maifré. Els eximeix del pagament de cugucies i forces i els concedeix que els plets i querelles siguin jutjats pel seu batlle a la plaça i banc de l’església d’Osor i allà rebin justícia, i que allò que signi el batlle sigui tingut per ferm i vàlid. Finalment, concedeix que [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Pergamins.

24/3/1167 (RG 47992)

Empenyorament fet per Gustafred i la seva esposa Saurina a favor de Déu i la casa d’Aguiunno, on viuen estant sans, del senyoratge sobre una vinya situada a la parròquia de Sant Martí Vell, al terme de Noves, al lloc de sa Vallela, que Pere Bord, de Noves, Adalets i Arsenda tenen per ells per 6 sous de diners gironins. Segueix donació atorgada per Adalets i la seva germana Arsenda de l'esmentada vinya a favor de la casa d'Aguiunno. 1167 març 24 i març 25. Trasllat de 2 de gener de 1319. Guillem de [...]

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

1188-1624 (RG 17391)

Cartulari o llibre de privilegis de la ciutat de Girona. Conté 225 documents, la majoria del segle XIV al XVI. S'hi copien, majoritàriament, privilegis concedits per la monarquia catalano-aragonesa i altres documents atorgats pel municipi que defineixen i consoliden l'estructura política i econòmica de la ciutat. Llibre compilat entre el primer terç del segle XV i el primer terç del segle XVII. Segons el protocol fou començat el 1434. Text manuscrit en llatí, predominantment, i català. Escriptura [...]

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 17391).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

1-31/4/1188 (RG 47161)

Donació atorgada pel rei Alfons I el Cast, a favor de l’Hospital de Pedret, a Girona, d’una renda anual de vuit esquitllades de forment sobre els molins reials de la ciutat. Trasllat de 30 de desembre de 1318, fet a partir d ’un altre trasllat de 6 de maig de 1270. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 1.

Open • Transcript • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 47161).

Card

Series: Pergamins.

1190 (RG 47993)

Privilegi atorgat pel rei Alfons I en el qual concedeix franquesa d’intesties als cristians habitants a la ciutat de Girona que visquin dins dels termes compresos entre la font de Pedret, Sant Daniel, la Torre Major de Gironella i el Pont Fred i la Cadireta Superior. Datació original: Facta carta in Gerunda anno millesimo CL XXXX m[ense aprilis]. Notari: Guillem de Bassa, notari reial.

Open • Transcript • Download • Information  • 

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

1-31/4/1190 (RG 46802)

Alfons I, rei d’Aragó, comte de Barcelona i marquès de Provença, enfranqueix els habitants de Girona de la intestia dins els límits situats entre la font de Pedret, Sant Daniel, la torre Gironella, el pont Fred i la cadireta superior. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 2.

Open • Transcript • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46802).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

10/1194 (RG 47162)

Enfranquiment atorgat pel rei Alfons I el Cast, a favor dels habitants de Girona, on els declara lliures d’eixorquia i fixa els límits territorials d’aplicació d’aquesta exempció. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 1-2.

Open • Transcript • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 47162).