Contents of: Manuals d’acords / Actes del Ple. [Series]

 
Page 2 of 43. Results: 516. Sorted

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manual.

1383 (RG 17504)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 36 f. Segons numeració antiga 34 f. Alguns folis presenten tinta esvanida.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manual.

1384 (RG 17505)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents des del 8 de juny a l'agost. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 36 f. Segons numeració antiga 25 f. Estat de conservació regular: falta part dels folis del final, però no afecta a la lectura dels textos. Alguns folis presenten la tinta esvanida.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale iuratorum.

1385 (RG 17506)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents del gener al 18 d'agost. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 54 f. Segons numeració antiga 51 f.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale iuratorum civitatis Gerunde.

1385-1386 (RG 17507)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents des del 15 d'agost de 1385 al 2 d'agost de 1386. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 70 f. Segons numeració antiga 62 f.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Iuratorum.

1386 (RG 17508)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents des del 5 d'agost. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 56 f. Segons numeració antiga 52 f.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale venerabilium iuratorum.

1387 (RG 17509)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 69 f. Segons numeració antiga 66 f. Falta gran part de la coberta original.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale venerabilium iuratorum.

1388 (RG 17510)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 52 f. Segons numeració antiga 49 f.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale iuratorum.

1389 (RG 17512)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents des del 9 d'agost. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 73 f. Segons numeració antiga 54 f. Del foli 1 a 17, es tracta d'un quadern d'àpoques de Francesc de Sant Celoni. Estat de conservació regular: en alguns folis l'esvaiment de la tinta dificulta la lectura del text, especialment el quadern d'àpoques.

Open • Download • Browse •  Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde.

1389 (RG 17511)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents de l'1 de gener al juliol. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 88 f. Segons numeració antiga 80 f. Estat de conservació deficient a causa de l'esvaiment de la tinta dels folis 1 al 44.

Open • Download • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde. (RG 17511).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde.

1390 (RG 17513)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents de l'1 de gener al 16 de maig. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 70 f. Segons numeració antiga 57 f.

Open • Download • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde. (RG 17513).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde.

1390 (RG 17514)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents del 17 de maig al 19 de setembre. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 108 f. Segons numeració antiga 88 f.

Open • Download • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde. (RG 17514).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde.

1390 (RG 17515)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents des del 21 de setembre. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 52 f. Segons numeració antiga 41 f.

Open • Download • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde. (RG 17515).