Contents of: Manuals d’acords / Actes del Ple. [Series]

 
Page 1 of 43. Results: 516. Sorted

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
[Manual d'acords].

1346-1347 (RG 17492)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents dels anys 1346 (f. 1-28) i 1347 (f. 29-61). Els documents estant datats entre el gener de 1346 i el 22 de desembre de 1347. Es tracta, predominantment, de registres de correspondència. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí. 61 f., segons numeració antiga. Un nombre considerable de folis estan afectats per la humitat, cosa que en dificulta, i en alguns casos impedeix, la lectura.

Open • Download • Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
[Manual d'acords].

1353-1357 (RG 17493)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté els manuals dels anys 1353 (f. 2-20), 1354 (f. 21-60), 1355 (60v-119), 1356 (119v-162) i 1357 (f. 163-208). Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí. 212 f. La coberta està enganxada a una coberta de cartró de conservació.

Open • Download • Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale iuratorum anno a nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo septimo.

1357 (RG 17494)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí. 37 f., segons numeració antiga. La coberta posterior s'ha perdut, l'anterior està enganxada a una coberta de cartulina de conservació. La majoria de folis estan molt afectats per la humitat, cosa que en dificulta o impedeix la lectura.

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale iuratorum anno a nativitate Domini millesimo CCC quinquagesimo septimo. (RG 17494).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale iuratorum.

1359-1360 (RG 17495)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté els manuals de 1359 (f. 1-30) i 1360 (f. 31-55). Documents datats fins a 27 de juliol de 1360. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí. 55 f. Segons numeració antiga 49 f. La majoria de folis estan molt afectats per la humitat, cosa que en dificulta o impedeix la lectura.

Open • Download • Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
[Li]ber venerabilium iuratorum civitatis Gerunde.

1361-1363 (RG 17496)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents de 1361 (f. 1-88), 1362 (f. 89-189) i 1363 (f. 190-200), fins al 8 d'abril. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí. 200 f. Segons numeració antiga 187 f. Cobertes originals bastant deteriorades, enganxades en coberta de cartró de conservació.

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > Card[Li]ber venerabilium iuratorum civitatis Gerunde. (RG 17496).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
[Manual d'acords].

1366 (RG 17497)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 94 f., segons numeració antiga. Primers folis en mal estat i de difícil lectura. Tinta esvanida en alguns folis.

Open • Download • Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Liber iuratorum in posse Raimundi de Brugueria, notarii Gerunde.

1366-1368 (RG 17498)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Correson als anys 1366 (f.1-48), 1367 (f. 49-144) i 1368 (f. 145-165). Comença el 28 de juliol de 1366 i acaba el 4 d'abril de 1368. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí. 165 f. Cobertes originals bastant deteriorades. Alguns folis presenten taques a causa de la humitat.

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardLiber iuratorum in posse Raimundi de Brugueria, notarii Gerunde. (RG 17498).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale iuratorum anni qui incepit prima die ia[nuarii M] CCC LX VIII .

1368 (RG 17500)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Correspon als anys 1378 (f.1-16) i 1379 (f. 17-65). Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 136 f. Segons numeració antiga 116 f. Alguns folis estan bastant deteriorats a causa de l'acidesa de les tintes o per la fragmentació del paper.

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale iuratorum anni qui incepit prima die ia[nuarii M] CCC LX VIII . (RG 17500).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde.

1376 (RG 17743)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 21 f.

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale venerabilium iuratorum civitatis Gerunde. (RG 17743).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
Manuale honorabilium iuratorum civitatis Gerunde M CCC LXXVIII.

1378-1379 (RG 17501)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Correson als anys 1378 (f.1-16) i 1379 (f. 17-65). Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 65 f. Segons numeració antiga 54 f. Alguns folis presenten la tinta esvanida, cosa que impedeix la lectura del text.

Open • Download • Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesManuals d’acords / Actes del Ple > CardManuale honorabilium iuratorum civitatis Gerunde M CCC LXXVIII. (RG 17501).

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
[Manual d'acords].

1380-1381 (RG 17502)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Conté documents fins al 14 de febrer de 1381. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 55 f. Segons numeració antiga 51 f. Part de la coberta perduda.

Open • Download • Information  • 

Card

Series: Manuals d’acords / Actes del Ple.
[Manual d'acords].

1381-1382 (RG 17503)

Llibre d'actes o manual d'acords del Consell de la ciutat. Correson als anys 1381 (f.1-35) i 1382 (f. 36-54). Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 54 f. Segons numeració antiga 42 f. La majoria de folis presenten la tinta esvanida, cosa que impedeix la lectura del text.

Open • Download • Information  •