Contents of: Llibres de privilegis. [Series]

 
Page 2 of 54. Results: 639. Sorted

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

25/1/1284 (RG 46808)

El rei Pere II atorga a la ciutat de Girona, en vint-i-un capítols, les modalitats de la seva organització política, fiscal, econòmica, edilícia, jurídica i militar. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 8-9v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46808).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

29/5/1284 (RG 46809)

Pere Guerau, ciutadà de Girona, concedeix als habitants de Girona que puguin utilitzar els seus forns, situats prop de la plaça dels Cavallers, sense pagar puja per la cuita de cassoles, panades, formatjades, flaons i tortells. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 218v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46809).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

19/3/1286 (RG 46810)

El rei Alfons concedeix que tot ciutadà de Girona no hagi de pagar dret de terç o foriscapi sinó a la taxa del deu per cent. Tota persona forastera de Girona que cometi un delicte serà jutjada dins la ciutat, sigui quina sigui la jurisdicció a la qual pertanyi. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 10-v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46810).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

20/11/1289 (RG 46811)

El rei Alfons II confirma el privilegi sobre les taxes dels foriscapis reials. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 10.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46811).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

5/5/1293 (RG 46812)

Jaume II demana a l’infant Pere, el seu procurador, que d’ara en endavant no tingui lloc a Girona cap investigació general sobre les mercaderies comerciades entre Girona i Rosselló, sense manament reial. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 255.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46812).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

5/5/1293 (RG 46813)

El rei Jaume II mana al jurista Guillem de Socarrats que aturi la investigació general sobre les mercaderies comerciades entre Girona i el Rosselló, que aquest havia iniciat a petició de l’infant Pere. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 255-v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46813).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

11/5/1293 (RG 46814)

El rei Jaume II mana al batlle de Girona que tothom que resideixi des de fa un any o més a la ciutat de Girona sigui considerat com a ciutadà seu i no pugui ser reclamat per altres ciutats. Pel que fa als altres cal atenir-se a les constitucions de les Corts de Barcelona. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 255v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46814).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

3/4/1296 (RG 46815)

Frederic, rei de Sicília, confirma als barcelonins els privilegis atorgats pel seu germà Jaume d ’Aragó, de 18 i 22 de febrer de 1286 i 17 de juliol de 1288, que fan extensius als altres súbdits del Principat de Catalunya, dels regnes d’Aragó i Mallorca, i dels altres dominis del rei d’Aragó, i els permet, a més a més, escollir cònsols. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 173-178v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46815).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

4/2/1300 (RG 46816)

El rei Jaume II ven els drets de bovatge, terratge i herbatge que posseeix a Catalunya als nobles i representants de les ciutats i viles reials, entre les quals hi ha Girona, per la quantitat de 2.000 lliures barceloneses, per pagar els deutes contrets per la reialesa en l’expedició de Múrcia i el viatge de Sicília, així com aquells contrets per Alfons II en la defensa del país contra la reialesa francesa. La present venda haurà de ser aprovada, al comen çament de cada nou regnat, en un acte públic [...]

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46816).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

14/4/1300 (RG 46817)

El rei Jaume II promet als prohoms i a tota la universitat de Girona no donar, ni vendre, ni permutar, ni alienar la ciutat de Girona si no és al comte de Barcelona i concedeix, en privilegi especial, que la ciutat sigui unida al comtat de Barcelona. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 19v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46817).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Verd de la ciutat de Girona.

7/3/1303 (RG 46818)

Guillema, esposa de l’infant Pere i senyor de Montcada i Castellvell, deslliga els nobles, cavallers, ciutadans i homes de les viles o altres llocs de tota obligació, jurament i homenatge en raó d’un contracte que ella ha signat amb el rei Jaume sota l’arbitratge i acord de Ramon, bisbe de València. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Verd de la ciutat de Girona, f. 179-180.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Verd de la ciutat de Girona. (RG 46818).

Card

Series: Llibres de privilegis.
Llibre Vermell de la ciutat de Girona.

15/3/1304 (RG 47164)

Provisió atorgada pel rei Jaume II el Just, on prohibeix als ciutadans de Girona cultivar cànem i lli a l’areny del riu Onyar. AMGi. Fons Ajuntament de Girona, Llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 2-v.

Open • Transcript • Browse •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderDocuments singulars > FondsFons Ajuntament de Girona > SeriesLlibres de privilegis > CardLlibre Vermell de la ciutat de Girona. (RG 47164).