Contents of: Llibres manuscrits. [Series]

 
Page 2 of 47. Results: 554. Sorted

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

15/10/1448 (RG 47446)

Reunió dels homes de remença de Vilafreser, Fellines, el Vilar de Sant Andreu i Ollers. En presència de Jaume Coma, notari públic, i dels testimonis esmentats anteriorment, són convocats, amb repic de campanes, els homes de Vilafreser, Fellines, el Vilar de Sant Andreu i Ollers, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 22r-v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

15/10/1448 (RG 47448)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Martí de Tarradelles. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis esmentats, són convocats al lloc del Vilar de Sant Andreu, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Martí de Terradelles, amb llicència del sotsveguer Bernat Batlle, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 23r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

15/10/1448 (RG 47449)

Reunió dels homes de remença de la parròquia del castell d'Orriols. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis esmentats, són convocats, amb so de corn, els homes de la parròquia del castell d’Orriols, amb llicència de la senyora Constança, esposa de Bartomeu Avellaneda, difunt, donzell, senyor del castell, com a tutora d’Elionor, filla dels anteriors, hereva del seu pare. També hi és present Bartomeu Ribes, porter reial. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 23r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

15/10/1448 (RG 47447)

Reunió dels homes de remença de les parròquies de Viladasens i Fellines. En presència de Jaume Coma, notari públic, i dels testimonis, són convocats en el lloc de Fellines, amb repic de campanes, els homes de les parròquies de Viladesens i Fellines, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 22v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

16/10/1448 (RG 47450)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Isidre de la Pera. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis esmentats, el venerable Pere David, mercader, i Rafel Sacristà, escrivà de Perpinyà, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Isidre de la Pera, diòcesi de Girona, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, en nom de qui també hi és present Andreu Heres, el seu saig. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 23v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

16/10/1448 (RG 47451)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Andreu de Pedrinyà. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis esmentats, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Andreu de Pedrinyà, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, en nom de qui també hi és present Andreu Heres, el seu saig. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 23v-24r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

16/10/1448 (RG 47452)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Esteve de Madremanya. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis esmentats, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Esteve de Madremanya, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, en nom de qui també hi és present Andreu Heres, el seu saig. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 24r-v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

16/10/1448 (RG 47453)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Martí Vell. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis dits anteriorment, el discret Guillem Resclose, sagristà de Sant Martí Vell, són convocats, amb repic de campanes de l’església, els homes de la parròquia de Sant Martí Vell, diòcesi de Girona, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, en nom de qui també hi és present Andreu Heres, el seu saig. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 24v-25r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

17/10/1448 (RG 47454)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Julià de Ramis. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis, Bartomeu Munt, notari reial, i Miquel Geroni, escrivà, són convocats a l’alberg de Costa Roja, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Julià de Ramis, diòcesi de Girona, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 25r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

17/10/1448 (RG 47455)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Andreu del Terri. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Pere David, mercader, i Joan Bocanova, de Perpinyà, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Andreu del Terri, diòcesi de Girona, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, en nom de qui també hi és present Andreu Heres, el seu saig. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 25r-v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

17/10/1448 (RG 47456)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Cugat de Ravós del Terri. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Bartomeu Munt, notari reial, i Rafel Sacristà, escrivà de Perpinyà, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Cugat de Ravós, diòcesi de Girona, amb llicència de Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 25v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

17/10/1448 (RG 47457)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Santa Llogaia del Terri. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Pere David, mercader, i Rafel Sacristà, escrivà de Perpinyà, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Santa Llogaia del Terri, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 25v-26r.

Open • Transcript • Information  •