Contents of: Llibres manuscrits. [Series]

 
Page 3 of 47. Results: 554. Sorted

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

17/10/1448 (RG 47458)

Reunió dels homes de remença de la parròquia del terme del castell de Vilademuls, és a dir Galliners, Parets, Orfes, Ollers, Vilademí, Sant Marçal i el terme de Vilademuls. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Pere David, mercader, Rafel Sacristà, escrivà de Perpinyà, i Bartomeu Munt, notari reial, són convocats, amb repic de campanes de la parròquia del castell de Vilademuls, els homes del terme de Vilademuls, Galliners, Parets, Orfes, Ollers, Vilademí i Sant Marçal, amb llicència [...]

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

18/10/1448 (RG 47459)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Esteve de Guialbes. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis dits anteriorment, són convocats en un pla proper a Bàscara, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Esteve de Guialbes, amb llicència del venerable Pere Oliver, batlle de la parròquia. També hi és present Bartomeu Ribes, porter reial. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 26v-27r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

18/10/1448 (RG 47460)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Pere de Vilarnadal. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis esmentats, són convocats a l’església parroquial de Sant Pere de Figueres els homes de la parròquia de Sant Pere de Vilarnadal, diòcesi de Girona. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 27r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

18/10/1448 (RG 47532)

Reunió dels homes de remença de Bàscara. En presència de Jordi Bosser, notari de Girona per autoritat reial, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Bartomeu Llorenç, teixidor, i Jaume Medinyà, pontaner de Bàscara, són convocats a la plaça, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Bàscara, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Gaspar Dolça, batlle del dit lloc, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 65r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

18/10/1448 (RG 47533)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Francesc de Calabuig. En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis el venerable Pere David, mercader de Perpinyà, i Andreu d’Heres, saig de la ciutat de Girona, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Francesc de Calabuig, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Joan Batlle, batlle, també present, juntament amb Bernat Batlle, sotsveguer de Girona. AMGi. Llibre del [...]

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

19/10/1448 (RG 47461)

Reunió dels homes de remença d'Avinyonet de Puigventós, Vilafant, Santa Llogaia d'Alguema, Palol Sabaldòria i Tarabaus. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis dits anteriorment, són convocats a Avinyonet, amb repic de campanes, els homes d’Avinyonet de Puigventós, Vilafant, Santa Llogaia d’Alguema, Palol Sabaldòria i Tarabaus, amb llicència de Joan Mates, batlle reial de la batllia de Figueres, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 27r-v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

19/10/1448 (RG 47462)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Santa Maria de Cistella. En presència de Jaume Coma, notari, i dels testimonis dits anteriorment, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Santa Maria de Cistella, amb llicència del venerable Joan Mates, batlle reial de Figueres, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 28r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

19/10/1448 (RG 47534)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Jaume de Vilaür. En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Jaume de Vilaür, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Joan Batlle, batlle, també present, juntament amb Bernat Batlle, sotsveguer de Girona. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 65v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

19/10/1448 (RG 47535)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Martí de Llampaies. En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Martí de Llampaies, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, també present. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 65v.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

19/10/1448 (RG 47536)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Bartomeu de Camallera. En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis Bernat Batlle, sotsveguer de Girona, i Pere David, mercader de Perpinyà, són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Bartomeu de Camallera, diòcesi de Girona. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 66r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

19/10/1448 (RG 47537)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Santa Eugènia de Saus. En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis són convocats, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Santa Eugènia de Saus, diòcesi de Girona. AMGi. Llibre del Sindicat Remença, f. 66r.

Open • Transcript • Information  • 

Card

Series: Llibres manuscrits.
Llibre del Sindicat Remença.

19/10/1448 (RG 47538)

Reunió dels homes de remença de la parròquia de Sant Maurici del castell de Sant Mori. En presència de Jordi Bosser, notari, substitut de Jaume Coma, notari, i dels testimonis, el venerable Pere David, mercader de Perpinyà, i Andreu d’Heres, saig de la Cúria de Girona, són convocats davant l’església, amb repic de campanes, els homes de la parròquia de Sant Maurici del castell de Sant Mori, diòcesi de Girona, amb llicència del venerable Pere Dela, domèstic i guardià del castell, possessió de Pere de [...]

Open • Transcript • Information  •