Contents of: Documentació de gestió. [Series]

 
Page 2 of 5. Results: 56. Sorted

Record 173

[Declaració d'obres venudes. Full d'inscripció 10]. 1912

Document de declaració d'obres venudes de l'artista Juan Gris a les Galeries Dalmau del carrer Portaferrisa. Barcelona. Capçalera: Galeries Dalmau.Text imprès en francès. Foli, 27'4 x 21'7 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderGaleries Dalmau > SeriesDocumentació de gestió > Record[Declaració d'obres venudes. Full d'inscripció 10].

Record 172

[Declaració d'obres venudes. Full d'inscripció 2]. 1912

Document de declaració d'obres venudes de l'artista Juan Gris a les Galeries Dalmau del carrer Portaferrisa. Barcelona. Capçalera: Galeries Dalmau.Text imprès en francès. Foli, 27'4 x 21'7 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderGaleries Dalmau > SeriesDocumentació de gestió > Record[Declaració d'obres venudes. Full d'inscripció 2].

Record 616

[Adam i Eva]. 1912/06/14

Factura de l'escultura "Adam i Eva" d'August Agero, adquirida per Pere Mañach. Text mecanografiat en castellà. Quart, 12'3 x 20'6 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 

Record 618

[Factura a Hans Bethge]. 1912/06/14

Factura de Josep Dalmau a Hans Bethe per la compra de l'aquarel·la de Marie Laurencin "Testa amb flors". Text mecanografiat en francès. Quart, 17 x 21'7 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 

Record 695

[Rebut de pagament d'un quadre de Mela Mutermilch]. 1912/08/24

Rebut de 800 pessetes lliurat a Josep Dalmau, del vocal de la Junta de Museus de Barcelona. Lliurament de 800 pessetes per la compra del quadre "La Santa Família" de Mela Mutermilch. Text mecanogràfic en castellà. Quart, 14'5 x 21'5 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderGaleries Dalmau > SeriesDocumentació de gestió > Record[Rebut de pagament d'un quadre de Mela Mutermilch].

Record 370

Exposició Albert Gleizes. 1916

Esborrany del catàleg de l'exposició d'Albert Gleizes, organitzada a les Galeries Dalmau del carrer Portaferrisa, del 29 de novembre al 12 de desembre. Barcelona.Text manuscrit en francès. Foli, 26'3 x 20'2 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 

Record 623

José Pujó. 1916/06/07

Contracte de cessió gratuïta de les obres pintades per Josep Pujó a Josep Dalmau durant els dos anys següents a la signatura del present contracte. Barcelona. Text manuscrit en castellà. Foli, escrit a dues cares, 26'2 x 17'5 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 

Record 597

Emporium. 1918

Capçalera del Centre d'Antiguitats Emporium, a la Rambla Ventosa. Vilanova i la Geltrú. Text imprès en castellà. Retall de correspondència, 7'1 x 11 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 

Record 9

Cuadros vendidos en la exposición de la Escuela de Bellas Artes de Olot. 1919

Relació d'obres artístiques venudes, per part de Josep Dalmau, durant l'Exposició de l'Escola de Belles Arts d' Olot del 10 al 31 de desembre. Llistat dels compradors, els artistes i el preu de les adquisicions. Barcelona. Text manuscrit en castellà. Foli, escrit a doble cara, 21'5 x 13'6 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 
Arxiu Municipal de GironaArxiu Municipal de Girona > FolderGaleries Dalmau > SeriesDocumentació de gestió > RecordCuadros vendidos en la exposición de la Escuela de Bellas Artes de Olot.

Record 392

Estampas japonesas vendidas. 1920

Relació d'obres venudes de l'Exposició d'Estampes japonenes organitzada a les Galeries Dalmau del carrer Portaferrisa, del 28 d'abril al 16 de maig. Barcelona. Text mecanografiat en castellà. Quart, 20'8 x 13'7 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 

Record 399

Camilo Blanes. 1921

Relació de preus de les obres exposades en l'Exposició de pintures de Camilo Blanes, organitzada a les Galeries Dalmau del carrer Portaferrisa, del 30 d'abril al 14 de maig. Barcelona. Capçalera: Camilo Blanes. Pintor. Aribau, 153. Text manuscrit en castellà. Foli, 26'9 x 21'3 cm.

Open  •  Download  •  Information  • 

Record 749

[Rebut de pagament]. 1921/03/11

Rebut de pagament de 1.400 francs per la compra d'una pintura lliurat a Josep Dalmau. Emissor no identificat. París. Text manuscrit en francès. Foli, 21 x 27'1 cm.

Open  •  Download  •  Information  •