Card: RG 50264.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Card

Series: Lletres reials.

27/5/1315 (RG 50264)

Jaume II als jutges ordinaris de la ciutat i vegueria de Girona. Els mana que les despeses ocasionades amb motiu d’un plet corrin a càrrec de qui el perdi, malgrat ésser contrari al costum de Girona

Open • Transcript • Download • Information  •